уторак, 29. јул 2014.

Михаил Јовов ПочекМихаил Јовов Почек

Та не боли цвеће
Кад са грана пане,
Већ на тужној грани
Остану тек ране.

Не умире поток
Кад отече даље,
Већ корито тужно
Суши се и таје.

Кад долети тица
У висину с’ вине,
Али тужно гњездо
У самоћи гине!....


Глас Црногорца  29-III-1887

Змај Јова о Ускрсу

Змај Јова о Ускрсу

„(Змајова о Ускрсу) овогодишњем
слао је преко новосад. „Заставе”  сљедећи поздрав Србима на све стране:

Под годинам’  беле власи,
Под теретом мирна  прса, -
И ја вам се ипак јавим
Од Божића до Ускрса.

Не знам докле. Ал баш за то,
Што се ближим своме крају,
Пазим своју стару харфу,
Да јој жице не пуцају.

Нерадо се много чита
У свечане ове дане, –
За то, песмо, само носи
“Христос васкрс!” на све стране.

И више бих мого рећи,
Чега су ми груди сите,
Ал то ће ми бити љепше,
Ако сами замислите.

Иди песмо, лети свуда,
Где се српска речца прима,
Иди песмо, лети свуда,
И понеси поздрав свима.

Поздрави ми старце седе,
Уморене као и ја,
Поздрави ми здраве људе,
Којим’  мушка борба прија.

Поздрави ми млада срца
Што се дижу у висину,
У висину опште среће –
Поздрави ми омладину.

Поздрави ми бабе, мајке,
И девојке, наше цвеће,
Поздрави их, - ништа више, -
Одбити ми поздрав неће.

Поздрави ми ону браћу,
Што у мени друга виде,
Па и оне, што ме стара,
Не знам зашто, ненавиде.

Иди, лети, песмо моја,
Ка идеал к идеалу,
Поздрави ми све и сваког
-Понајвише децу малу.”


Глас Црногорца   18-IV-1898
За уједињену хрватску и српску академску омладинуЗа уједињену хрватску и
српску академску омладину

Богу слава, Богу хвала,
Затрпан је извор зала;
Сад нам свјесна душа поје:
„Ми смо једно, нисмо двоје.”

Ко год рани Срба брата,
Ранио је и Хрвата;
Ко Хрвату бол заснива,
Тај и Србе изазива.

Једно тјело, један рад,
Једна мисо, један над.

Неће више туђе тане
Погађат’  нам слабе стране,
Одбиће се и њих триста
Од оклопа, од јединства.

Кад Хрвату сунце сине,
Огријаће и Србине;
Што зацвјета Србу брату,
Зацвјетаће и Хрвату.

Једно тјело, један рад,
Једна мисо, један над.


Глас Црногорца  25-10-1897